Mẫu hồ sơ đăng ký bản quyền

HỒ SƠ MẪU ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO

  1. CCCD của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (bản photo)
  2. GPĐKKD (nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp)
  3. Bản in màu tác phẩm
  4. Đĩa CD ghi hình ảnh tác phẩm
  5. Văn bản đi kèm bao gồm: Bản cam đoan của tác giả, bản tuyên bố của tác giả, tờ khai thông tin tác phẩm.

Bản cam đoan

Bản tuyên bố

Tờ khai thông tin tác phẩm