Báo giá năm 2024

CÔNG TY TNHH MTV TAM    website: Quangcaoday.com    Hotline: 0865 247 222

BÁO GIÁ BIỂN QUẢNG CÁO NĂM 2024

STT QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
I BIỂN PANO ( Khung sắt, mặt bạt )    
1 Bạt Hiflex 1 m2 250.000 Đơn giá có thể thay đổi tùy số lượng, vị trí lắp
2 Bạt 3m Trung Quốc 1 m2 350.000
3 Bạt 3m Hàn Quốc 1 m2 650.000
II BIỂN HỘP ĐÈN    
1 Mặt bạt hiflex, đáy lót tôn, chiếu sáng tuyp led 1 m2 900.000 Đơn giá có thể thay đổi tùy số lượng, vị trí lắp
2 Mặt bạt 3m TQ, đáy lót alumi, đèn chiếu sáng Led thanh 1 m2 1.300.000
3 Mặt bạt 3m HQ, đáy lót alumi, đèn chiếu sáng Led thanh 1 m2 1.600.000
III BIỂN HỘP ĐÈN DỰNG CHÂN (KT 80 x 120cm)    
Bạt hiflex, chiếu sáng tuyp led, chân cao 30cm 1 m2 1.000.000 Kích thước tiêu chuẩn 80x120cm
Bạt 3m TQ, chiếu sáng tuyp led, chân cao 30cm 1 m2 1.200.000
Bạt 3m HQ, chiếu sáng tuyp led, chân cao 30cm 1 m2 1.600.000
IV BIỂN ALUMI    
1 Alu trong nhà 3ly, khung sắt H20x20 1m2 480.000 Đơn giá có thể thay đổi tùy số lượng, vị trí lắp
2 Alu ngoài trời 3ly, khung sắt H20x20 1m2 780.000
V BIỂN CÔNG TY (KT 30x40cm)    
1 Biển Inox sơn UV, chân gập 1,5cm chiếc 750.000
2 Biển mica 2ly, nội dung in decan dán chiếc 300.000
3 Biển mica 3 ly, nội dung in UV trực tiếp chiếc 400.000

                                                                                                                                                      CÔNG TY TNHH MTV TAM                                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                        (Đã kỹ)