Đăng Ký Bản Quyền

Tờ khai thông tin tác phẩm

Mẫu số 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG   […]

Xem thêm...

Mẫu hồ sơ đăng ký bản quyền

HỒ SƠ MẪU ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO Hồ sơ bao gồm: CCCD của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (bản photo) GPĐKKD (nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp) Bản in màu tác […]

Xem thêm...

Bản quyền logo

1/ Bản quyền LOGO: Là chứng nhận của nhà nước về quyền sở hữu đối với biểu tượng thương hiệu của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Chứng nhận có thể là chứng nhận quyền tác giả (là […]

Xem thêm...